Hem


TILLSAMMANS SKAPAR VI ETT LEVANDE SAMHÄLLE  - ÅRET RUNT!
.

Hunnebostrands samhällsförening är en ideell förening vars uppgift är att arbeta för Hunnebostrands utveckling samt skapa en god samhällsanda och trivsel. På denna sida kan du finna information om föreningens verksamhet samt vad som händer i Hunnebostrand. 


Hunnebostrands berömda historiska landmärke Vadbocken på Fiskholmen är i ett  miserabelt skick och riskeras inom en snar framtid rivas och tas bort.

H-strands samhällsförening har tagit till sig den oro från samhällsbor och besökande som anser att detta vore mycket tragiskt.

Vi gör nu därför ett upprop för en räddningsaktion för ett bevarande och ett nyuppförande av Vadbocken så att även kommande generationer skall få se denna klenod som har en historia sedan sillfisket på 1800-talet.

Vår förening kommer att hålla i själva  nyuppförandet.  För att detta skall lyckas behöver vi dock sponsorer, stora som små, för att hjälpa oss i detta arbete

Vi är tacksamma om ni sätter in ett bidrag på föreningens bankgirokonto  5306-8763 märk med, gäller projekt Vadbock

 

Kjell Andersson ordförande Hunnebostrands samhällsförening


HUNNEBOSTRANDS SAMHÄLLSFÖRENING HAR SOM  MÅL ATT:

  • Utveckla och värna om Hunnebostrands samhälle med omnejd


  • Vara remissinstans för frågor som berör Hunnebostrand med omnejd


  • Ha en levande dialog med samhällets invånare och besökare

BLI MEDLEM


Hunnebostrands samhällsförening drivs helt av ideela medel. Vi tar därmed tacksamt emot en gåva. Du kan även för 50 Kr om året bli medlem i föreningen och på så sätt stödja vårt arbete mot ett levande Hunnebostrand året om.


Årsavgift för 2019

Enskild person: 50 kr

Familj/hushåll: 100 kr

Företag/förening: 150 kr

Bankgiro: 5306-8763


HIMLA-projektet är ett lokalt utvecklingsarbete som syftar till att skapa en ny mötesplats belägen på och runt skolgården i Hunnebostrand.


Klicka på bilden för att komma till HIMLA-projektets officiella Facebooksida.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hunnebostrands samhällsförening

info@hunnebostrand.eu

Copyright @ All Rights Reserved