Hem

Samhällsföreningen genomför under våren 2023 med hjälp av sponsorer en stor upprustning av Görans Ö


Rekreationsområde Görans ö, med sin genuina miljö med strandpromenader och badplatser har under åren tyvärr blivit mycket nedslitet efter bristande underhåll.
 Under våren har ett stort förbättringsarbete utförts, detta har blivit möjligt tack vare att våra sponsorer, P.F.F och SUNDALS snickeri, nu genomför en stor insats för Sotenäs kommun och vårt vackra Hunnebostrand.
ETT STORT TACK för detta enastående och påkostade arbete ni utfört.

 


Sotenäs kommun är även med och hjälper oss med en del materialkostnader, vilket kommunen brukar göra vid liknande projekt runt om i vår kommun.

 Detta projekt har stor betydelse för vår kommun, dess boende och som främjar trivsel för en välbesökt populär besöksort.

 I dag har kommunen en mager budget så utan detta fantastiska jobb som våra sponsorer nu utför så hade inte detta kunnat genomföras.

Samhällsföreningen har själva under åren satsat stora medel trots vår lilla ekonomi som vår förening besitter på strandpromenaderna och andra åtgärder för en större tillgänglighet för alla nyttjare och besökare.

  Informativ skyltning med berättelser om öns historia ger också de besökande en större upplevelse, vilket vi fått mottaga mycket uppskattning för.

Hunnebostrands Samhällsförening tackar våra sponsorer PFF och Sunddals bygg.


_________________________________________________________________________________________________

Hunnebostrands samhällsförening är en ideell förening vars uppgift är att arbeta för Hunnebostrands utveckling samt skapa en god samhällsanda och trivsel.
På denna sida kan du finna information om föreningens verksamhet samt vad som händer i Hunnebostrand. 

Kjell Andersson ledamot i Hunnebostrands samhällsförening

BLI MEDLEM


Hunnebostrands samhällsförening drivs helt av ideela medel. Vi tar därmed tacksamt emot en gåva. Du kan även för 50 Kr om året bli medlem i föreningen och på så sätt stödja vårt arbete mot ett levande Hunnebostrand året om.


Årsavgift för 2023

Enskild person: 50 kr

Familj/hushåll: 100 kr

Företag/förening: 150 kr

Bankgiro: 5306-8763

Swish:1234066973

HUNNEBOSTRANDS SAMHÄLLSFÖRENING HAR SOM  MÅL ATT:

  • Utveckla och värna om Hunnebostrands samhälle med omnejd


  • Vara remissinstans för frågor som berör Hunnebostrand med omnejd


  • Ha en levande dialog med samhällets invånare och besökare

___________________________________________________________________________________________________________________________

Hunnebostrands samhällsförening

info@hunnebostrand.eu

Copyright @ All Rights Reserved