STRANDPROMENADER

STRANDPROMENADER OCH MOTIONSSLINGOR

På initiativ av samhällsföreningen finns nu skyltar med kartor över strandpromenader i Hunnebostrand uppsatta runt om i vårt samhälle.

Vill du skriva ut ett exemplar för du markören över bilden och klickar på fyrkanten i det högra övre hörnet. Bilden blir då förstorad och du kan därefter klicka på symbolen för utskrift.